Vi räknar landets redaktioner!

Institutet för Mediestudier driver sedan 2015 en databas över redaktioner med lokalbevakning. Databasen går tillbaka till den 1 januari 2015, och uppdateras löpande.

I databasen ingår titlar som är lokala, regelbundna, och i alla fall till viss del innehåller ett redaktionellt material med en allmän bevakning av lokalsamhället. Publikationer som ges ut eller uppdateras oregelbundet eller mer sällan än månatligen finns inte med här, ej heller publikationer som helt saknar lokal bevakning inriktad på ett specifikt geografiskt område. Endast titlar som har en egen plattform (papperstidning, sajt, etc) finns med. Det gör alltså att vi exkluderar exempelvis Facebooksidor och nyhetsbrev. Totalt finns knappt 1 000 redaktioner i databasen, både nuvarande och sådana som lagts ner.

Databasen sköts av J++ Stockholm på uppdrag Institutet för Mediestudier.

Vi gör en handfull förändringar i månaden i databasen. Ändringar kan påverka både den aktuella bilden, och den historiska.

Det lokala medielandskapet förändras snabbt, och det kommer finnas saker vi har missat i den här databasen. Vet du något vi har missat? Kontakta oss på stockholm@jplusplus.org!

Vanliga frågor

Varför har ni med reklamblad?
Publikationer är med om de innehåller redaktionellt material inriktat på lokalsamhället. Vi ställer inga krav på hur stor del av innehållet som ska vara redaktionellt, och vi försöker inte heller bedöma kvaliteten på innehållet. Detta är alltså inte en databas över “allmänna nyhetsmedier” i Mediestödsförordningens mening.
Varför saknas min redaktion?
Vi kan ha missat den. Kontakta oss gärna i sådana fall. I andra fall har vi bedömt att det saknas permanent redaktionell närvaro. Ett nära samarbete med en annan redaktion inom samma koncern räcker inte för att räknas in, oavsett hur bra det samarbetet fungerar. Inte heller räknas en ambulerande reporter in.
Vilken är landets sämst bevakade kommun?
Det vet vi inte. Den här databasen mäter inte redaktionell bevakning, och inte heller hur stora resurser som finns i varje kommun, utan endast (grovt uttryckt) vilka platser landet som har en permanent redaktionell närvaro.